Deelnamevoorwaarden

Indien ZEISS voor uw campagne consumentendata huurt, kan u deze data aanvragen ter inzage. In geen geval mag deze data herbruikt worden voor een 2de mailing. Noch door u, noch door ZEISS. Bpost heeft hiervoor controlemechanismen. In geval van overtreding kan ZEISS hiervoor beboet worden en zal ZEISS de kosten die hiermee gepaard gaan aan u doorfactureren.

ZEISS behoudt zich het recht een campagnevoorstel te weigeren.

nl_BEDutch